عنوان : آگهی مناقصه نوبت دوم
کد خبر : ۱۲۳۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۲:۶:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

گهی مناقصه نوبت دوم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در نظر دارد تا با برگزاری مناقصه ای نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله های شهری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که صراحتاً در اساسنامه آنان (رفت وروب و جمع آوری زباله) ذکر گردیده و نیز دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کار می باشند، به مدت محدود اقدام نماید.لذا کلیه شرکت های واجد شرایط می توانند تا مورخ 11/9/97جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط به سازمان مدیریت پسماند واقع در سمنان- میدان مشاهیر- بلوار میرزا بزرگ شیرازی- خ شهید طحانیان(عسجدی)- پلاک 260 مراجعه نمایند. همچنین آخرین مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 14/9/97 می باشد.

شماره تماس:33326042 داخلی23

                                             مدیریت ارتباطات و اموربین الملل

                                                   شهرداری سمنانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0