عنوان : آگهی مناقصه
کد خبر : ۱۲۳۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۵۴:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در نظر دارد تا با برگزاری مناقصه ای نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله های شهری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که صراحتاً در اساسنامه آنان (رفت وروب و جمع آوری زباله) ذکر گردیده و نیز دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کار می باشند،به مدت محدود اقدام نماید.لذا کلیه شرکت های واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا مورخ 11/9/97 جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط به سازمان مدیریت پسماند واقع در سمنان- میدان مشاهیر- بلوار میرزا بزرگ شیرازی- خ شهید طحانیان(عسجدی)- پلاک 260 مراجعه نمایند. همچنین آخرین مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 14/9/97 می باشد.

شماره تماس:33326042 داخلی23

                                                                مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0